כללי
תיאור השירות של האתר
תנאי שימוש ורישום לאתר
התנהגות הגולש/ת באתר: הצהרות והתחייבויות
הגבלות על הגולש/ת: הגולש/ת אינו/ה רשאי/ת
תשלום
אחריות והגבלת אחריות
פורום
כללי השימוש בפורום
הצהרת המשתמש
פרטיות בפורום
קניין רוחני
שונות


הסכם זה הינו מסמך משפטי בין אתר naturalcakes.co.il (להלן "האתר") ובינך – המבקר/ת בו (להלן: "הגולש/ת") . אנא קרא/י אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. על-ידי שימוש באתר הגולש/ת מסכים/ה ומתחייב/ת לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.

אם אינך מסכים/ה לתנאים, נא אל תשתמש/י ו/או תירשם/י לשירות האתר. התנאים נתונים לשינויים ע"י הנהלת האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש לגולש/ת ותעדכן אותו במסמך זה שיופיע באתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש/ת או גישתו/ה לשירות, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתקנון זה או הפרת כל דין ע"י הגולש/ת.
naturalcakes.co.il שומרת על זכותה להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בפתח תקוה.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

תקנון זה " naturalcakes.co.il  " כולל את מנהליה, עובדיה, בעלי מניותה וכל מי מטעמה. 

 

האתר מכיל מוצרי מאפה ומוצרים נוספים למכירה. כ"כ מכיל האתר מידע אינפורמטיבי וכן פורום, שימוש במידע המתפרסם וכן במערכת הפורום הינה באחריות הגולש/ת.   

 

הגולש/ת מתחייב/ת למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, מדויקים ומלאים על עצמו/ה כפי שטופס ההרשמה דורש.  

 

הגולש/ת הרשום/ה באתר מסכים/ה בזאת לקבל עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי לדואר אלקטרוני הנשלח אליו/ה ע"י האתר. פרטי הגולש כפי שנמסרו לא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין.

הגולש/ת מסכים/ה כי הוא/היא בלבד ישא/תישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר.  

 

  • לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות באתר ו/או להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן לגולשים אחרים בשירות ו/או להעביר חומר המכיל "וירוסים" וכל חומר מזיק לאתר ולגולשים בו.
  • לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מ - naturalcakes.co.il  ו/או להטריד את גולשי האתר האחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל אמצעי התקשרות אחר שפורסם בפורום.
  • תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
  • להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מפר חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד שלישי כלשהו.
  • להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

הגולש/ת ת/יהיה אחראי/ת לשפות את naturalcakes.co.il ומי מטעמה לרבות צדדים שלישיים כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר ו/או עקיף ו/או הקשורים לשמוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש/ת.  

 

רכישת מוצרים באתר כרוכה בתשלום, התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, אשר ל naturalcakes.co.il קיים הסדר עם אותה חברת האשראי מנפיקת הכרטיס. לגולש/ת לא תהיה כל טענה כלפי naturalcakes.co.il  במידה וסוג כרטיס האשראי אותו מחזיק/ה הגולש/ת לא קיים במערכת רכישת המוצרים באתר. 

 

ל naturalcakes.co.il  אין אחריות בשום דרך או צורה שהיא לכל הנתונים ולכל הנכתב בפורום האתר. באתר זה מוצגים מידע, טיפים ועצות כלליים וחלקיים בלבד ו/או מבוססים על המלצות אישיות או בלתי מקצועיות, ואינם באים להחליף ייעוץ ומתן מידע מקצועי. לפיכך, naturalcakes.co.il והכותבים בו אינם אחראים לנזק שיגרם עקב הסתמכות על מידע זה ולהתאמת או אי-התאמת העצות לכל גולש/ת.
באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ל
naturalcakes.co.il אין כל שליטה ו/או פיקוח ו/או זכות במידע ו/או השירותים המוצגים ו/או המפורסמים באתרים אלו בין במישרין ובין בעקיפין.

בשום מקרה לא תהיה naturalcakes.co.il  ו/או כל נציג מטעמה אחריות לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא, אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות naturalcakes.co.il, למעט מוצרי החברה הנמכרים באתר. כל הסתמכות של הגולש/ת על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו/ה המלאה והבלעדית של הגולש/ת.

 

תקנון זה מתווסף לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גובר עליהן.

הגולש/ת ת/יהיה אחראי/ת לשפות את naturalcakes.co.il ומי מטעמה לרבות צדדים שלישיים כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף או הקשורים לשמוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש/ת. 

 

naturalcakes.co.il  מעמידה את הפורום לרשות הגולשים, וכל זאת ללא פיקוח או התערבות של המערכת. העקרון המנחה את המערכת הינו העקרון הדמוקרטי שקובע כי מחד ניתן חופש ביטוי לכל, ומאידך, שמירה על חוקי מדינת ישראל.  naturalcakes.co.il   מזמינה אתכם להביע דעתכם מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים ,וזאת כדי לאפשר דיון פורה יעיל והוגן.

 

השימוש בפורום הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי מערכת  naturalcakes.co.il  . השימוש בפורום מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן.

אסור להעלות אל הפורום תכנים שהעלאתם לפורום ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או העלולים להסב נזק לאתר ו/או לאחר.  כמו כן  naturalcakes.co.il  לא תשמש במה להתנצחויות/מלחמות/מריבות בין אנשים/גולשים/אתרים אחרים. naturalcakes.co.il לא משמשת במה לשם עשיית כסף או פרסום אתרים לשם הפרסום.  naturalcakes.co.il  שומרת לעצמה זכות בלעדית לקבוע אילו תכנים ו/או פורום ו/או שימוש בשירותים הניתנים עוברים על סעיף זה.

אסור להעלות אל הפורום תכנים במטרה לחבל בפעילות הפורום או במהלך התקין והשוטף של הדיונים בפורום.

אסור להעלות אל הפורום תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי.

תכנים המועלים לפורום חייבים להיות רלבנטיים לנושא הפורום . המערכת רשאית למחוק הודעות שאינן רלוונטיות.

 naturalcakes.co.il  שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שרות באתר לרבות כתיבה וקריאה בפורום , וזאת ללא מתן התראה/הסברים לגולש מראש או בדיעבד.

 naturalcakes.co.il   אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על הדיונים בפורום ועל התכנים המועלים לפורום על-ידי המשתמשים, והיא אינה אחראית בכל אופן      שהוא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים לפורום מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.

 

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.

את/ה מצהיר/ה, שבשימושך שלך במערכת הפורום , את/ה לא תפרסם/י במכוון חומר עם תוכן שקרי, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי,  מאיים, פולשני לפרטיות הזולת, או כל חומר אחר העובר על חוקי מדינת ישראל. צעדים משפטיים יכולים להינקט נגדיך, אם תעבור/י על תקנה זו. כמו-כן, את/ה מסכים/ה שלא לפרסם שום חומר בעל זכויות יוצרים, אלא אם כן, זכויות היוצרים הם שלך, או שיש לך את הסכמת בעל זכויות היוצרים. הודעות זבל, הצפות, פרסומות , ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.

את/ה אחראי/ת לתוכן ההודעות שלך ולמידע שאתה מפרסם. האתר שומר את הזכות לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר ) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.

בעלי האתר ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שאתה כמשתמש מפרסם, ללא יוצא מהכלל. השימוש שלך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאת/ה, ככותב/ת ההודעה, הינו/הינך האחראי/ת הישיר/ה והיחיד/ה על תוכנה. השימוש שלך באתר גם מהווה הסכמה ברורה לכך שאת/ה פוטר/ת את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על הודעותיך.  

 

 naturalcakes.co.il   שומרת בקפדנות על פרטיות המשתמשים. למעט פרטים אישיים הנמסרים על-ידי המשתמשים עצמם.

הואיל ואף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, מומלץ לא להעלות לרשת ולא להעביר באמצעותה מידע שחשיפתו עשויה לגרום למשתמש נזק כלשהו.

עקב מקרים של הטרדה בעקבות פרסום מספרי טלפון, כתובות או פרטים מזהים אחרים- מומלץ לא למסור פרטים כאלה בפורום.  naturalcakes.co.il   שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית (אך היא אינה מחויבת) למחוק כל הודעה הנחזית ככוללת פרטים כאלה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תידרש  naturalcakes.co.il   על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה (ובכלל זה כתובות,IP במידה שאלה מצויות בידי naturalcakes.co.il)תפעל naturalcakes.co.ilעל-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.

 naturalcakes.co.il   רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.

  

naturalcakes.co.ill הנה הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניו באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש/ת אינו/ה רשאי/ת להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם , להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור בכתב מ- . naturalcakes.co.il 

 

naturalcakes.co.il יכולה לסיים את ההתקשרות עם הגולש/ת אם לדעתה הגולש/ת עשה/תה או עושה שימוש האסור עפ"י תנאי התקנון לעיל לרבות הסרת מודעות פרסום או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע ללא צורך בהודעה מוקדמת.

השירותים המוצגים באתר naturalcakes.co.il מוצעים כפי שהם ו- naturalcakes.co.il אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח וללא טעויות או שיתאים לדרישות/יך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.

ל- naturalcakes.co.il או נציגיה אין ולא תהיה להם האחריות מפורשת, חוקית או אחרת בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידם, טעות, פגם, הפסד, או כל נזק אחר שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש כלפי כל אדם העושה שימוש באתר לרבות צדדים שלישיים.
naturalcakes.co.il רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. naturalcakes.co.il
תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:

 

שלח
התחברות לחברים

חפשו אותנו:       להזמנות ושרות לקוחות - חייגו: 03-9235276  |  שעות מענה: א-ה - 09:00 עד 17:00 

                  

לייבסיטי - בניית אתרים